Privacy

Apart hotel de bank

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

Link naar het privacybeleid (pdf)

Vriendelijke groeten.